دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اولین جلسه اولیاء پایه دوازدهم- یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹

اولین جلسه اولیاء پایه دوازدهم- یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹

در این جلسه ابتدا سرکار خانم نصیری مدیریت محترم دبیرستان، جناب آقای میربلند مشاور ارشد مدرسه و سرکارخانم یاری مشاوره پایه دوازدهم نکاتی را بیان کردند.

نظر شما برای “اولین جلسه اولیاء پایه دوازدهم- یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹”