دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

مرکز مشاوره سیره فاطمی در ایام آموزش مجازی

مرکز مشاوره سیره فاطمی در ایام آموزش مجازی

مرکز مشاوره دبیرستان سیره فاطمی در ایام آموزش مجازی با قوت و کیفیت قبل در کنار دانش آموزان عزیز هستند.

خدمات ارائه شده توسط مشاورین:

مشاوره های بالینی با حضور اولیاء دانش آموزان به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و مجازی

برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی با حضور دانش آموز و اولیاء محترم

ارائه برنامه مطالعاتی پیشنهادی هفتگی

ارائه برنامه مطالعاتی فردی به دانش آموزان

برگزاری آزمون های هفتگی

برقراری تماس و تماس های تصویری با دانش آموزان و اولیاء محترم جهت پیگیری امور تحصیلی و بررسی عملکرد دانش آموزان

بررسی دفتر برنامه ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی

و …

نظر شما برای “مرکز مشاوره سیره فاطمی در ایام آموزش مجازی”