دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

کلاس های مجازی

کلاس های مجازی

با شدت گرفتن پاندمی کرونا، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش رفت و آمدها و… آموزش از طریق آنلاین و به صورت مجازی انجام می شود.

کلاس های مجازی  از تابستان۹۹ در دبیرستان سیره فاطمی آغاز گردید.

این کلاس های در سامانه آداک آکادمی برگزار می گردد.

کلاس های درس با همان قوت و نظم کلاس های حضوری تشکیل می شود.

 پرسش های کلاسی و آزمون های داخلی نیز از طریق این سامانه و پیام رسان ها صورت می پذیرد.

نظر شما برای “کلاس های مجازی”