حضور دانش آموزان دبیرستان سیره فاطمی در اولین کنگره قرآن کریم آموزش پرورش منطقه دو استان تهران در فروردین ماه 1402 واقع در حرم مطهر امام خمینی رحم …