برگزاری مراسم هرساله سوگواری امام حسین ع و یاران باوفایشان در دبیرستان سیره فاطمی برگزار شد. در این ایام مراسم هایی همچون سخنرانی استاد محمدپور در حیطه وقایع و درسهای عاشورا ، مداحی حاج آقا مقدم ، تلاوت زیارت عاشورا و در نهایت ایستگاه صلواتی و نذری محرم انجام گرفت