بزرگداشت روز معلم

تجلیل از مقام معلم در دبیرستان سیره فاطمی