با قلبی سرشار از شادی موفقیت کسب شده را به دختران پر تلاش دبیرستان سیره فاطمی تبریک میگوییم