زمان ثبت نام

احتراما به استحضار می رساند ، زمان ثبت نام روزهای شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:30 الی 14:30 خواهد بود