برگزاری مراسم دهه آخر صفر رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) با حضور کادر دبیرستان سیره فاطمی و دانش آ»وزان عزیز برگزار گردید