دبیرستان سیره فاطمی در روز 10 اسفند دانش آموزان عزیز را جهت تفریح ، بالابردن روحیه و رفع خستگی به اردو تفریح ورزشگاه آزادی بردند.در این اردو دانش آموزان از امکانات موجود در ورزشگاه آزادی مانند کارتینگ و…. استفاده کردند