برترین های کنکور انسانی در دبیرستان سیره فاطمی.
یکی از ویژگی هایی که دبیرستان سیره فاطمی را از دیگر مدارس متمایز می کند کسب رتبه های تک رقمی و ده ها رتبه زیر ۱۰۰ و … در کنکورهای سراسری ۲۰ سال گذشته است.
این مهم حاصل سال ها تجربه در عرصه علوم انسانی است.
گزیده ای از مصاحبه برترین های دبیرستان سیره فاطمی را ببینید.