مدرسه تخصصی علوم انسانی را به منظور تربیت متخصصین و صاحب نظران این عرصه تأسیس کرده ایم.

با پشتوانه بیست سال مدیریت سرکار خانم نصیری در مدرسه نمونه دولتی فرهنگ منطقه 10 و …

در این ویدئو با بخشی از فعالیت های دبیرستان سیره فاطمی به عنوان مرکز تخصصی علوم انسانی و چند تن از رتبه های برتر این مجموعه آشنا می شوید.