دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

گزارشی از فعالیت های دبیرستان سیره فاطمی(س)

گزارشی کوتاه از برخی فعالیت های دبیرستان سیره فاطمی(س) مرکز تخصصی علوم انسانی

نگاه اشتباه جامعه باعث شده رویکرد ضعیفی نسبت به این رشته وجود داشته باشد و این در حالی است که جامعه همچنان نیازمند نخبگان و متفکران علوم انسانی است. هدف ما در مرکز تخصصی علوم انسانی تربیت و پرورش متخصصان این رشته می باشد.

نظر شما برای “گزارشی از فعالیت های دبیرستان سیره فاطمی(س)”