دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

یک روز در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

 

 

 

در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره ی فاطمی چه میگذرد؟

در این ویدئو سعی شده تا شما را  با گزیده ای از فعالیت های دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی آشنا کنیم.با مشاهده ی این ویدئو تنها گوشه ای از فعالیت های تخصصی ما در زمینه ی علوم انسانی را مشاهده خواهید نمود.

در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی سعی نموده ایم با فراهم نمودن امکانات مناسب و همچنین استفاده از اساتید مختصص در رشته ی علوم انسانی گام کوچکی را برای رسیدن به هدف عالی این رشته که تربیت مدیرانی موفق در سطوح مختلف کشور میباشد را برداریم.

فردای موفق در انتخاب درست

نظر شما برای “یک روز در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی”