در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره ی فاطمی چه میگذرد؟

در این ویدئو سعی شده تا شما را  با گزیده ای از فعالیت های دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی آشنا کنیم.با مشاهده ی این ویدئو تنها گوشه ای از فعالیت های تخصصی ما در زمینه ی علوم انسانی را مشاهده خواهید نمود.

در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی سعی نموده ایم با فراهم نمودن امکانات مناسب و همچنین استفاده از اساتید مختصص در رشته ی علوم انسانی گام کوچکی را برای رسیدن به هدف عالی این رشته که تربیت مدیرانی موفق در سطوح مختلف کشور میباشد را برداریم.

فردای موفق در انتخاب درست