دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

ویدئو

توضیحات ویدئو

      در دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره ی فاطمی چه میگذرد؟ در این ویدئو سعی شده تا شما را  با گزیده ای از فعالیت های دبیرستان تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی آشنا کنیم.با مشاهده ی این ویدئو تنها گوشه ای از فعالیت های تخصصی ما در زمینه ی علوم انسانی را مشاهده خواهید […]

از دبیرستان فرهنگ منطقه ۱۰ تا سیره فاطمی(س) منطقه ۲